Danh Mục

Chuyên mục Lưu trữ Kiến Thức Bổ Ích

rau xanh là thức ăn cho người tiểu đường

Lựa chọn thực phẩm là vấn đề cần đặc biệt quan tâm khi bạn bị bệnh tiểu đường. Một số thức ăn cần phải hạn chế, tuy nhiên không bỏ hoàn toàn. Hiện nay, có nhiều nhóm thức ăn cho người tiểu đường, bạn nên chọn những nhóm thức ăn tốt và hạn chế hoặc ngưng hẳn những nhóm không…

Đóng